Games

WEbdES card game

Ang WEbdES ay isang educational card game na ginawa para mahasa ang kaisipan ng mga bata sa HTML subject nila sa school. Ginawa rin ito upang ma-enjoy din ng mga bata ang naturang subject. Naniniwala din ako na ang paglalaro ay nakakatulong upang tumaas ang logic ng isang tao.  So paano nga ba ito nagsimula?… Read More WEbdES card game

Food and Drinks, Japan

Samrat Indian Cuisine

Yesterday, we went to Shibuya to get a SIM card. Turns out you really need a phone number here to do most of the dirty stuff like opening a bank account and having stuff delivered to your house. I’ll save that for another post though since it wasn’t really a go-to-the-store-and-buy-a-35-peso-SIM-card kind of experience. 😓 Anyways,… Read More Samrat Indian Cuisine