Games

WEbdES card game

Ang WEbdES ay isang educational card game na ginawa para mahasa ang kaisipan ng mga bata sa HTML subject nila sa school. Ginawa rin ito upang ma-enjoy din ng mga bata ang naturang subject. Naniniwala din ako na ang paglalaro ay nakakatulong upang tumaas ang logic ng isang tao.  So paano nga ba ito nagsimula?… Read More WEbdES card game